CAN

 

Sian Swann

 

Sian studied at the School of Oriental and African Studies and the West Wales School of Art, both of which experiences impact on her work. She is interested in drawing, printmaking, collages and cut paper work, often finding inspiration from Asian and Middle Eastern art, as well as botanical illustration.

Astudiodd Sian yn yr Ysgol Astudiaethau Affricanaidd a Dwyreiniol ac yn Ysgol Gelf Gorllewin Cymru, ac mae ei phrofiadau yn y ddau len dylanwadu ar ei gwaith. Mae ganddi ddiddordeb mewn darlunio,llunio printiau, collages, a gwaith papur-dorri, ac yn aml maen cael ysbrydoliaeth o draddodiadau artistig Asiaidd ar Dwyrain Canol , yn ogystal a lluniau botanegol.

» canart@hotmail.co.uk
» CAN Catalogue Home


Gove - The Evangelist's Portrait

Gove - The Evangelist's Portrait ( after St Matthew in Archbishop Ebbo's Gospels, 9th century), Hand cut collage, pen and ink.
 

The Birth of Scotland

The Birth of Scotland, Collage

Shepherding the Flock

Shepherding the Flock, Collage

Sea Holly, Pen & ink, hand cut