CAN

 

Mohamed Hassan

 

Fy nod yw herio rhaio'r stereoteipiau a'r barnau y bydd pobl y neu ffurfio am eraill.

Tryw gymryd ffotograffau o bobl o wahanol oedrannau, rhyw, hil a thueddfryd rhywi-ol, rwy'n archwilio cydraddoldeb a goddfgarwch gan dynnu i ffwrdd ymddangosiad personol y goddrych fel bod yr argraff y mae'r gwyliwr yn ei chael yn un o fod dynol, unigolyn, nid sterioteip.

Un y gwaith hwn, Gallwch chi weld y tu hwnt i ymddangosiad allanol y goddrych, mae pob un ohonynt yn dangos presenoldeb mewnol tawel ynghyd ag urddas. Fy ngobaith yw bod gwyliwr y delweddau hyn yn gofyn: Pwy yw'r person hwn? Beth yw ei stori? A yw'r person hwn yr un rwy'n meddwl neu'n credu yw?

My aim is to challenge some of the stereotypes and judgements that people make about others.

By taking photographs of people of different ages, gender, race and sexual orientation, I am exploring equality and tolerance by stripping away the subject's personal appearance so that the impression that the viewer gets is of a human, an individual, not a stereotype.

In this work, you can see beyond the subject's outer appearance, they all present a calm inner presence and dignity. It is my hope that the viewer of these images asks: Who is this person? What is their story? Is this the person who I think or believe they are?

Mohamed Hassan
Email/EBost: mo@mohamedhassan.co.uk
Phone/FFon: 07514 740437
Website: www.mohamedhassan.co.uk

» CAN Catalogue Home


Anima
 

Faith

Dunamis