CAN

 

Lindy Martin

 

Artist statement
For centuries tea sets have been symbols representing the lives and social aspirations of their owners. They have resided in corner cupboards to be admired or have sat in the centre of the kitchen listening to our secrets and hearing all of our dramas.My tea sets have opened the cupboard door and jumped off the kitchen table and are telling us their stories, dreams and wishes; look,listen and enjoy.

Datganiad yr artist
Am ganrifoedd mae llestri te wedi bod yn symbolau sydd yn cynrychioli bywydau a dyheadau cymdeithasol eu perchenogion.Y maent wedi byw mewn cypyrddau cornel i gael eu hedmygu neu y maent wedi eistedd yng nghanol y gegin yn gwrando are ein cyfrinachau,yn clywed ein dramau.Y mae fy llestri te i wedi agor drws y cwpwrdd a neidio oddi ar bwrdd y gegin ac yn dweud wrthym eu chwedlau,breuddwydion a'u dymuniadau;edrychwch,grandewch a mwynhewch.

Lindy Martin allwashedupblog.wordpress.com
Min yr Afon, Millpond Lane, Llansteffan, SA33 5LG

*HER POTS ARE BLACK STONEWARE WITH SHINO GLAZE!*

» CAN Catalogue Home

Strangers in a Strange Land

'Strangers in a Strange Land' (stoneware, tin glaze)


Bone China

'Bone China' (Mixed stoneware, found objects, tin glaze, 48 cm inc stand)

Cleanliness is next to Godliness

Cleanliness is next to Godliness
(can be seen at Carmarthenshire Museum)
 

Prince Charming

Prince Charming (black stoneware, shino glaze, 62cm inc stand)


She Was A Jolly Sort

'She Was A Jolly Sort' (black stoneware, shino glaze)

Have We Met

'Have We Met'