CAN

 

Helen Gillam

 

My concerns are social and environmental. Our society is currently obsessed with apportioning value through measurement and neglects other important aspects of being human. My work questions how we value and devalue each other.

Mae fy mhryderon yn rai cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae obsesiwn ein cymdeithas ar hyn o bryd gyda pennu gwerth trwy fesur ac mae'n esgeuleso agweddau pwysig eraill o fod yn ddynol. Mae fy ngwaith yn gofyn sut ry'n ni'n gwerthfawrogi a dadbrisio ein gilydd.

» Artist's website
» CAN Catalogue Home


The Puppet Master, Egg Tempera

Watching 'it' on TV, Egg Tempera on board

 

In You Go

In You Go, Egg Tempera

Go Fish, Egg Tempera